σάρδιος

Ημιπολύτιμος λίθος. > καρνεόλιος.
* * *
ο, ΝΜ [σάρδιον]
(ενν. λίθος) το σάρδιο.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • сардий — агат телесного или коричневатого цвета , русск. цслав., сербск. цслав. сардии. Из греч. σάρδιον – то же (Аристофан, Платон, Нов. Зав.), первонач., вероятно, σάρδιος λίθος от Σάρδεις камень из Сард в Лидии ; см. Фасмер, Гр. сл. эт. 175; Гофман, Gr …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • сердолик — род. п. а название камня , др. русск. сердоликъ, Сказ. о Вавилонск. царстве (Соболевский, ИРЯ 1, 395), сердоничныи, прилаг. (Дух. грам. Ивана Калиты, 1327–1328 гг.; см. Срезн. III, 335), цслав. сардониксъ, сардоникии. Из греч. σαρδόνυξ – то же.… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Корнеол — или сердолик Красноватая, желто красная или оранжевая разновидность халцедона, непрозрачен, просвечивает в тонких сколах. Сердолик слово русское, что значит радующий сердце. Название связано с окраской камня (от лат.cornum кизил) твёрдость: 6,5… …   Википедия

  • CHRYSOLITHUS — Graece χρυσόλιθος, inter XII. gemmas, Novae Hierosolymae fundamenta, memoratur Apocalyps. c. 21. v 20. septimô locô: Ο῾πέμπτος σαρδόνυξ. ὁ ἕκτος, σάρδιος. ὁ ἓβδομος, χρυσόλιθος. Quintus sardonyx, sextus sardius, septimus, Chrysolithus. Inter XII …   Hofmann J. Lexicon universale

  • SARDA — gemma rubricae concolor, unde etiam nomen, rubrica enim Hebraeis est sered, unde Phoenices sarda fecêre, Graeci σαρδώ et σάρδιον. Certe rubere sardium, in confesso est. Hinc Orpheus in Achate, σάρδια θ᾿ αἱματόεντα, Sardiaque sanguinea, dixit. Et… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • SARDONYX — lapis apud Veteres magni nomins, de cuius vocis etymo diximus supra, in voce Sarda. Iosepho primus fuit e XII. iilis lapidibus, qui Aaronis τὴν ἐςςην´ην distinguebant; ut Senioribus Sardius. Eidem Sardonyches fuêre duo lapides soham, in Humerali… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • λιθογλυφία — Η τέχνη του σκαλίσματος και της χάραξης πολύτιμων λίθων. Αποτελεί μία από τις αρχαιότερες και πιο λεπτές μορφές της ανθρώπινης καλλιτεχνικής έκφρασης. Οι λίθοι που χρησιμοποιούνται στη λ. είναι πάρα πολλοί: ο αχάτης, ο αμέθυστος, ο χαλκηδόνιος, ο …   Dictionary of Greek

  • λίθοι, πολύτιμοι — Έτσι ονομάζονται τα ορυκτά (γενικώς κρυσταλλικά, αλλά μερικές φορές και άμορφα) που χρησιμοποιούνται ως διακοσμητικά αντικείμενα εξαιτίας της ωραιότητας, της σκληρότητας και της σπανιότητάς τους, αφού υποβληθούν πρώτα σε ειδική κατεργασία.… …   Dictionary of Greek

  • ԱՂԿԵՐ — ( ) NBH 1 0041 Chronological Sequence: Unknown date գ. Աղծեալ ձուկն. որպէս ռմկ. սարտէլ. ըստ յն. սարդիական կամ սարդոնական տառեխացեալ. σαρδίος τεταριχευμένος Եպիփ. յղ. ականց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԱՐԴԻՈՆ — (ի, իւ, աց.) NBH 2 0700 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 11c գ. Բառ յն. լտ. σάρδιον եւ σάρδιος, σάρδινος sardius, sarda, sardinea gemmacarniola (որպէս թէ ʼի սարդիս քաղաքէ լիդացւոց, կամ ʼի սարդենիայ կղզւոյ). Քար… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.